top of page
0S4A1527.JPG

Shërbime

  • Veprimtari marketingu, promovimi, studimi tregu ne fushën mjeksore dhe farmaceutike.
     

  • Import, eksport, tregëtim me shumicë dhe pakice të barnave , barnave narkotike dhe psikotrope, produkteve/artikujve dhe pajisjeve mjeksore farmaceutike, laboratorike dhe dentare, produkteve kozmetike, suplementeve ushqimore/bimore.
     

  • Import, export, tregetim te bimeve medicinale shendetesore, bimeve aromatike, dhe te produkteve te gatshme bujqesore, ereza, fruta te thata, vajra bimore etj, produkte organike bio.
     

  • Veprimtari publikuese dhe printime e shperndarje të literatures dhe materialeve shkencore ne fushen e mjeksore e farmaceutike si dhe konsulence në fushen farmaceutike, rregjistrimin e barnave, analize tregu, studime klinike mbështetur në legjislacionin në RSH, në funksion te aktivitetit.

Shpërndarje

Incomed Shpk mbulon me pajisje mjekësore cilësore një rrjet të gjerë spitalesh dhe farmacish duke ofruar shpërndarje në të gjithë vendin.

Produkte

Happy Baby
Pediatri
Grabbing Pills
Antibiotikë
Drug and Syringe
Analgjezik
image_N8W6HPF.jpeg
Okulistikë
bronchodialatorssh615946652_1369697-860x645.jpg
Bronkodilatator
proton-pump-inhibitors-increased-risk-of-contracting-covid-19-722x406.jpg
Inhibitorët e pompës protonike
Vitamins and pills
Të ndryshme
bottom of page